Η Εταιρεία

 

Η εταιρία AUTOSAVE HELLAS A.E η οποία  εδρεύει στη Λεωφόρο Μαραθώνος 184,

Πικέρμι Αττικής, Τ.Κ. 19 009 , τηλ.  +30 22940-79092,+30 213 03 72 800. 

(info@autosave.gr) έχει ως στόχο, την κάλυψη όλων των αναγκών αυτοκίνησης του

τελικού καταναλωτή (Εμπορία Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών – Οδική Βοήθεια –

Νομική Προστασία κ.α) καθώς και τη παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας (internet - cloud).

Σε συνεργασία με επιχειρήσεις, που εκπροσωπούν τους μεγαλύτερους κατασκευαστές

ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η AUTOSAVE HELLAS A.E είναι σε θέση να προσφέρει

στον τελικό καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές

τιμές, με την εγγύηση των πιο γνωστών brands της αγοράς.   

Ο δικτυακός τόπος www.carclick.gr είναι προϊόν της AUTOSAVE HELLAS A.E, η οποία

έχει κατ' αποκλειστικότητα τα πνευματικά δικαιώματα του συγκεκριμένου δικτυακού

τόπου και ο οποίος έχει ως στόχο, την προώθηση των προιόντων και υπηρεσιών που

αναφέρονται πιο πάνω, στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.